domingo, 25 de noviembre de 2007

A Asociación Gran Vigo chama a unha participación masiva e reivindicativa na manifestación do domingo en Vigo contra la violencia de xénero

Vigo 24 de Novembro de 2007.- A Asociación Gran Vigo pide a tódolos cidadáns que se sumen o acto do Día Internacional contra a Violencia de Xénero que se celebrará mañá en Vigo

Con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero a ASOCIACIÓN GRAN VIGO, emite este comunicado como apoio o acto unitario que se celebrará maña, domingo día 25 en Vigo as 12 h.

A Asociación, cuxo ámbito xeográfico se enmarca nos 30 municipios do sur da nosa provincia de Pontevedra, animamos a todas as veciñas e veciños a participar nesta mobilización.

Compre tomar conciencia do aumento alarmante e xeneralizado de violencia e ter en conta que constitúe a primeira causa de morte de mulleres en Europa.Para los ciudadanos que no entiendan gallegoLa Asociación Gran Vigo llama a una participación masiva y reivindicativa en la manifestación del domingo en Vigo contra la violencia de género


La Asociación Gran Vigo hace un llamamiento a los vigueses -hombres y mujeres por igual- para que acudan con ánimo reivindicativo


Coincidiendo con el 25 de noviembre, Gran Vigo denuncia que la estructura social no puede continuar con los roles patriarcales y el sometimiento de una parte de la sociedad: las mujeres.

Gran Vigo manifiesta su rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres
, que ha provocado 96 muertes durante 2007, y considera la lucha por la igualdad en el marco de la diversidad, como importante eje, vertebrador, de una sociedad sana y libre para todos y todas.

La violencia que se ejerce contra las mujeres mina los derechos fundamentales de todas las personas y debilita la democracia al considerar que la mitad de la ciudadanía del mundo puede ser asesinada, maltratada, violada, humillada, discriminada, anulada psicológicamente como persona... por el mero hecho de ser mujeres.

A pesar de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sigue aumentando la muerte de mujeres, además de otra violencia no cuantificada como es la violencia psíquica, que algunos “jefes”, maridos o personajillos, con poder temporal, ejercen sobre sus mujeres o “subordinados”. Por lo que la Ley ha de ser ampliada. Por el momento, la Ley, se sigue revelando como insuficiente e ineficaz.

sábado, 10 de noviembre de 2007

Biblioteca estatal en Vigo: Asociación Gran Vigo, capaz de aglutinar a tantos vigueses en torno os seus proxectos, valora esta iniciativa da alcaldía

Certas teorías e certas prácticas sociais tenden a concibir a sociedade como unha especie de agregado de individuos illados e autosuficientes, pequenos átomos independentes entre si que só atopan no mercado un espacio axeitado de interacción. Unha cidade como Vigo encarna bastante ben ese modelo social, que ten como unha das súas características principias a supresión do "espacio público" tanto no físico como no simbólico. A xenté que visita Vigo por vez primeira síntese un pouco perdida, pois non existe na nosa cidade ese espacio de referencia, a Praza Maior ou a Praza do Concello, sucesor moderno da ágora ou do foro grecorromano, ou do adro expandido dos burgos medievais. O trazado urbano do Vigo moderno non deixou sitio para un espacio público cualificado e considerado como tal polos cidadáns. E a súa ausencia física é tamén unha ausencia cultural e simbólica que actúa día a día sobre as nosas vidas.

Boa parte do malestar endémico que os vigueses experimentan cara á súa propia cidade ten algo que ver con esa ausencia de espacio público. E espacio público quere dicir vida pública, participación cidadá, debate libre e aberto, e implica unha idea da democracia e da cidadanía moito máis rica que a encarnada polo cidadán pasivo, polo cidadán – consumidor que, se non se lle estraga o día de praia, exerce nas urnas cada tanto tempo o seu dereito a participar na vida da comunidade. Vigo necesita un renacemento do seu espacio público. E o asociacionismo é unha moi importante aportación a ese proceso, un indicador de dinamismo social e de calidade de vida democrática.

Ou moito nos equivocamos ou o novo goberno municipal quere incorporarse tamén a ese empeño e converterse nunha instancia participativa, xerador de debate e convivencia, impulsor do diálogo cidadán e do rexurdir cultural de Vigo e de Galicia.

Fai uns día o Director Xeral para o Libro, do ministerio de Cultura, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmaron a decisión de ubicar a Biblioteca estatal na Praza Mayor ou do Concello, e isto adquiere unha decisiva prolongación na acción cívica a través do compromiso cultural, e tamén do directamente político, a prol dunha cidade e unha Galicia ilustrada, democrática e consciente de si mesma. Desde a condición de instrumento para a recuperación do espacio público e para a promoción duna cultura cívica plural e participativa, a Asociación Gran Vigo, capaz de aglutinar a tantos vigueses en torno os seus proxectos, valora esta iniciativa da alcaldía como moi positiva.